Prezenta Politică de confidențialitate a datelor personale se aplică informației, pe care magazinul online Cartego.md o poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului și procurării produselor magazinului online. Folosirea de către Utilizator a site-ului înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate și termenilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului. În cazul dezacordului cu termenii și condițiile Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului companiei Cartego.md. Administrația site-ului nu verifică și nu este responsabilă de autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizatorul site-ului.

1.Conform cerințelor legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Vânzătorul are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale furnizate și numai pentru scopurile specificate:  informarea despre starea comenzii/expediere, emiterea facturii, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite cât și pentru informarea Clienților asupra actualizării site-ului, noilor oportunități oferite și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul Clientului.

2.Datele cu caracter personal, care pot fi prelucrate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, se oferă de către Utilizator prin completarea formularului de îndeplinire pe site-ul dat în secțiunea „Coșul” și includ în sine următoarele:

- Numele, prenumele Utilizatorului;

- Telefonul de contact al Utilizatorului;

- Adresa poștei electronice (e-mail);

- Adresa de livrare a mărfii;

3.Vânzătorul nu va furniza datele Clienților terțelor parți. Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept sa verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept sa efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

4.Pentru corectitudinea informațiilor, Clientul este rugat sa informeze Vânzătorul despre orice modificare intervenita de la data înregistrării sale în baza de date (crearea contului personal de utilizator), sau poate modifica și de sine stătător informația din contul personal.
Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui Client se face în baza solicitării sale scrise expediate electronic. Ștergerea definitiva a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma Clientului.

5.Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și cele tehnice, care sunt necesare pentru protecția informațiilor personale ale Utilizatorului de acces abuziv sau accidental, de modificarea, distrugerea, copierea, răspândirea și blocarea acesteia, precum și de alte acțiuni ilegale ale persoanelor terțe;

6.Administrația site-ului împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecințe negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

7.Până la adresarea către instanța de judecată în legătură cu litigiile, care decurg din relațiile dintre Utilizatorul și Administrația site-ului, este obligatorie înaintarea reclamației către Administrația site-ului (text în varianta scrisă, întărită cu semnătura Utilizatorului, ce stipulează soluționarea amiabilă a litigiului).

7.1 Beneficiarul pretenției va comunica eventual în scris solicitantului pretenției un răspuns cu privire la rezultatele examinării reclamației.

7.2 În cazul în care nu se va ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare autorității judiciare, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.