Dicționar poliglot de aforisme și expresii latine

epicentru stock
249 леев

„În condițiile actuale, în care se constată creșterea interesului pentru studiul unor limbi ce fac parte din familii diferite, se impune necesitatea unui Dicționar poliglot de aforisme savante. Adunând un material bogat, dicționarul cuprinde un inventar de circa 1800 de aforisme și expresii latine, echivalate în limbile română, engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, rusă și bulgară.

Remarcându-se prin accesibilitate și ţinută știinţifică impresionantă, lucrarea se impune nu numai ca o contribuţie valoroasă la cercetarea aforismelor latine, ci și ca o sursă pentru lucrări similare, constituind o treaptă pentru alte cercetări în acest domeniu.

Menționăm faptul că Dicționarul poliglot de aforisme și expresii latine este o lucrare realizată de către specialiști în lingvistică și terminologie, prin cercetări colective, validată de competența lectorilor selectați pentru inventarul din fiecare limbă, și este o sursă lexicografică recomandabilă tuturor cititorilor”. (dr. hab. Inga Druță)


Cristina Negru,Dorina Macovei,Eugenia Mincu,Natalia Rotari

Cristina Negru,Dorina Macovei,Eugenia Mincu,Natalia Rotari