Despre unu, doi, 3, 4 și 5 (Edward Shenderovich)

În stoc

"Noua carte a lui Edward Shenderovich, autorul poeziilor „Despre lupte și bătălii”! Mi s-a părut că poezia copiilor cu o ușurință atât de clară a fost scrisă ultima dată de Harms, foarte rar Marshak și de atunci de nimeni."

Alexandru Gavrilov, critic literar și activist.