O istorie a psihologiei moderne

epicentru stock
epicentru id 9786064008190
399 леев

Autor: Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz

Nr. de pagini: 576

Titlul original: a History of modern Psychology, ediţia a 9-a
Publicată de: Wadsworth, cengage learning, 2004, 2008
Limba originală: engleză
Traducere de: Bogdan Boghiţoi
Anul apariţiei: 2012, 2020

Format: 165 x 235 mm, paperback cu clape


Psihologia modernă este prezentată prin intermediul personalităţilor, al ideilor importante, al şcolilor de gândire şi al momentelor care i-au influenţat dezvoltarea, subliniind schimbarea metodelor şi obiectului de studiu. Fiecare şcoală de gândire este discutată ca mişcare ce apare într-un context istoric şi social dat, nu ca entitate independentă şi izolată, fiind examinată în termenii conexiunilor pe care le are cu ideile ştiinţifice şi descoperirile ce au precedat-o şi care i-au succedat. Deşi cartea este organizată pe şcoli, autorii aduc în centrul atenţiei contribuţiile personalităţilor decisive pentru domeniul psihologiei, subliniind că munca lor a fost influenţată nu doar de vremurile în care s-au afirmat, ci şi de contextul experienţelor personale de viaţă.
Scrisă într-un stil accesibil şi bogată în ilustrări, cartea se adresează atât studenţilor, cât şi specialiştilor şi tuturor celor interesaţi de evoluţia psihologiei moderne. Deosebit de importante sunt secţiunile ce cuprind fragmente din scrierile originale ale marilor psihologi, prezentând, în stilul distinct al fiecăruia, perspectiva sa unică asupra metodelor, problemelor şi obiectivelor psihologiei.

Duane P. Schultz este professor de psihologie la University of South Florida. Soţii Schultz sunt cunoscuţi pentru tratatele de psihologie scrise împreună.

Cuprins

Prefață

Capitolul unu. Studiul istoriei psihologiei
De ce studiem istoria psihologiei?
Dezvoltarea psihologiei moderne
Datele istorice: reconstrucția trecutului psihologiei
Istoriografia: cum studiem istoria
Date pierdute sau trecute sub tăcere
Date distorsionate în traduceri
Informațiile prezentate tendențios
Forțele contextuale în psihologie
Oportunitățile economice
Războaiele mondiale
Prejudecata și discriminarea
Concepții cu privire la istoria științifică
Teoria personalistă
Teoria naturalistă
Școli de gândire în evoluția psihologiei moderne
Planul cărții
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul doi. Influențele filosofiei asupra psihologiei
Rața care defechează și gloria Franței
Spiritul mecanicist
Universul ca un mecanism de ceasornic
Determinism și reducționism
Automatele
Oamenii ca mașini
Mașina de calcul
Începuturile științei moderne
René Descartes (1596–1650)
Contribuția lui Descartes: mecanismul și problema corp–minte
Natura corpului
Interacțiunea corp–minte
Teoria ideilor
Fundamentele filosofice ale noii psihologii: pozitivismul, materialismul și empirismul
Auguste Comte (1798–1857)
John Locke (1632–1704)
Din scrierile lor: Text original cu privire la empirism, extras din
Eseu despre intelectul omenesc (1690) de John Locke
George Berkeley (1685–1753)
David Hume (1711–1776)
David Hartley (1705–1757)
James Mill (1773–1836)
John Stuart Mill (1806–1873)
Contribuția empirismului la psihologie.
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul trei. Influențe ale fiziologiei asupra psihologiei
David K. face o greșeală: importanța observatorului uman
Dezvoltări în cadrul fiziologiei timpurii
Investigarea funcțiilor creierului: cartografierea din interior
Cercetarea funcțiilor creierului: cartografierea din exterior
Cercetarea sistemului nervos
Spiritul mecanicist
Începuturile psihologiei experimentale
De ce Germania?
Hermann von Helmholtz (1821–1894)
Viața lui Helmholtz
Contribuțiile lui Helmholtz: impulsul nervos, vederea și auzul
Ernst Weber (1795–1878)
Pragurile discriminative
Diferențele minime sesizabile
Gustav Theodor Fechner (1801–1887)
Viața lui Fechner
Minte și corp: o relație cantitativă
Metodele psihofizicii
Din scrierile lor: Text original despre psihofizică, extras din Elemente de Psihofizică (1860), de Gustav Fechner
Întemeierea oficială a psihologiei
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul patru. Noua psihologie
Nu poți face mai multe lucruri deodată
Părintele fondator al psihologiei moderne
Wilhelm Wundt (1832–1920)
Viața lui Wundt
Anii de la Leipzig
Psihologia culturală
Studiul experienței conștiente
Metoda introspecției
Elementele experienței conștiente
Organizarea elementelor experienței conștiente
Din scrierile lor: Text original extras din „Legea rezultanților psihici și principiul sintezei creative", publicat în Schiță de psihologie (1896),de Wilhelm Wundt
Destinul psihologiei lui Wundt în Germania
Criticile la adresa psihologiei lui Wundt
Moștenirea lui Wundt
Alte evoluții din psihologia germană
Hermann Ebbinghaus (1850–1909)
Viața lui Ebbinghaus
Cercetarea din domeniul învățării
Cercetarea prin intermediul silabelor fără sens
Alte contribuții la psihologie
Franz Brentano (1838–1917)
Studiul actelor mentale
Carl Stumpf (1848–1936)
Fenomenologia
Oswald Külpe (1862–1915)
Dezacordurile dintre Külpe și Wundt
Introspecția experimentală sistematică
Gândirea fără imagini
Temele de cercetare ale laboratorului din Würzburg
Comentariu
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul cinci. Structuralismul
Înghițirea tubului de cauciuc — o glumă studențească?
Edward Bradford Titchener (1867–1927)
Viața lui Titchener
Experimentaliștii lui Titchener: accesul interzis femeilor!
Conținutul experienței conștiente
Din scrierile lor: Text original despre structuralism extras din
Tratat de psihologie (1909) de E.B. Titchener
Introspecția
Elementele conștiinței
Critici la adresa structuralismului
Critici la adresa introspecției
Critici suplimentare la adresa sistemului lui Titchener
Contribuțiile structuralismului
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul șase. Funcționalismul: influențe anterioare
Oamenii de știință, fascinați de copilăroasa Jenny
Protestul funcționalist
Revoluția evoluției: Charles Darwin (1809–1882)
Viața lui Darwin
Originea speciilor prin selecție naturală
Ciocul cintezelor: evoluția în acțiune
Influența lui Darwin asupra psihologiei
Din scrierile lor: Text extras din Autobiografia lui Charles Darwin (1876)
Diferențele individuale: Francis Galton (1822–1911)
Viața lui Galton
Ereditatea mentală
Din scrierile lor: Text original extras din Geniul Ereditar: o cercetare asupra legilor și efectelor sale (1869) de Francis Galton
Metodele statistice
Testele psihologice
Asocierea ideilor
Imaginile mentale
Aritmetică prin miros și alte subiecte
Comentariu
Psihologia animală și dezvoltarea funcționalismului
George John Romanes (1848–1894)
C. Lloyd Morgan (1852–1936)
Comentariu
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate


Capitolul șapte. Funcționalismul: progres și întemeiere
Filosoful nevrotic al evoluției
Evoluția își face apariția în America: Herbert Spencer (1820–1903)
Darwinismul social
Filosofia sintetică
Evoluția continuă a mașinilor
Henry Hollerith și cartelele perforate
William James (1842–1910): precursor al psihologiei funcționale
Viața lui James
Principiile psihologiei
Obiectul psihologiei: o nouă abordare a conștiinței205 Din scrierile lor: Material original despre conștiință extras din (curs scurt) (1892) de William James
Metodele psihologiei
Pragmatismul
Teoria emoțiilor
Sinele tripartit
Obiceiurile
Inegalitatea funcțională a femeilor
Mary Whiton Calkins (1863–1930)
Helen Bradford Thompson Woolley (1874–1947)
Leta Stetter Hollingworth (1886–1939)
Granville Stanley Hall (1844–1924)
Viața lui Hall
Evoluția și teoria recapitulării dezvoltării
Comentariu
Întemeierea funcționalismului
Școala de la Chicago
John Dewey (1859–1952)
Arcul reflex
Comentariu
James Rowland Angell (1869–1949)
Viața lui Angell
Domeniul psihologiei funcționale
Comentariu
Harvey A. Carr (1873–1954)
Funcționalismul: forma definitivă
Funcționalismul la Columbia University
Robert Sessions Woodworth (1869–1962)
Viața lui Woodworth
Psihologia dinamică
Criticile funcționalismului
Contribuțiile funcționalismului
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul opt. Psihologia aplicativă: moștenirea funcționalismului
Razie FDA: ținta coca-cola
Către o psihologie practică
Dezvoltarea psihologiei americane
Influențele economice asupra psihologiei aplicative
Testarea psihologică
James McKeen Cattell (1860–1944)
Testele psihologice
Comentariu
Curentul testelor psihologice
Binet, Terman și testul de inteligență
Primul Război Mondial și testarea în grup
Idei din medicină și inginerie
Diferențele rasiale în privința inteligenței
Contribuții ale femeilor în domeniul testării psihologice
Psihologie clinică
Lightner Witmer (1867–1956)
Viața lui Witmer
Clinicile pentru evaluarea copiilor
Comentariu
Profesiunea de psiholog clinician
Mișcarea privind psihologia industrială și organizațională
Walter Dill Scott (1869–1955)
Viața lui Scott
Publicitatea și sugestibilitatea umană
Selecția angajaților
Comentariu
Impactul războaielor mondiale
Studiile de la Hawthorne și problemele organizaționale
Contribuții ale femeilor la psihologia industrial organizațională
Hugo Münsterberg (1863–1916)
Viața lui Münsterberg
Psihologia judiciară și declarațiile martorilor oculari
Psihoterapia
Psihologia industrială
Comentariu
Psihologia aplicativă în Statele Unite: o manie națională
Comentariu
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul nouă. Behaviorismul: influențele anterioare
Hans calul minune: geniu matematic?
Către o știință a comportamentului
Influența psihologiei animale asupra behaviorismului
284 Jacques Loeb (1859–1924)
Șobolani, furnici și mintea animală
Edward Lee Thorndike (1874–1949)
Viața lui Thorndike
Conecționismul
Cutia cu probleme
Legile învățării
Comentariu
Ivan Petrovici Pavlov (1849–1936)
Viața lui Pavlov
Reflexele condiționate
Din scrierile lor: Text original extras din Reflexele Condiționate (1927)de Ivan Pavlov
Notă asupra lui E.B. Twitmyer
Comentariu
Vladimir M. Behterev (1857–1927)
Reflexe asociate
Influența psihologiei funcționale asupra behaviorismului
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul zece. Behaviorismul: începuturile
Psihologul, copilul și ciocanul: nu încercați asta acasă!
John B. Watson (1878–1958)
Viața lui Watson
Din scrierile lor: Material despre behaviorism extras din Psihologia, așa cum o vede un behaviorist (1913), de John B. Watson
Reacția la programul lui Watson
Metodele behaviorismului
Tematica behaviorismului
Instinctele
Emoțiile
Albert, Peter și iepurii
Procesele de gândire
Popularitatea behaviorismului în rândul marelui public
Explozia psihologiei
Critici la adresa behaviorismului lui Watson
Edwin B. Holt (1873–1946)
Karl Lashley (1890–1958)
William McDougall (1871–1938)
Contribuțiile behaviorismului lui Watson
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul unsprezece. Behaviorismul: după întemeiere
Zoo IQ: o menajerie?
Trei stadii ale behaviorismului
Operaționalismul
Edward Chace Tolman (1886–1959)
Behaviorismul intențional
Variabilele intermediare
Teoria învățării
Comentariu
Clark Leonard Hull (1884–1952)
Viața lui Hull
Spiritul mecanicist
Metodologie obiectivă și cuantificare
Impulsurile
Învățarea
Comentariu
B.F. Skinner (1904–1990)
Viața lui Skinner
Behaviorismul lui Skinner
Din scrierile lor: Material extras din Știința și comportamentul uman (1953) de B.F. Skinner
Condiționarea operantă
Programele de întărire
Aproximarea succesivă: modelarea comportamentului
Pătuțuri țarc cu ventilație, mașinile didactice și rachetele dirijate de porumbei
Walden Doi — o societate behavioristă
Modificarea comportamentului
Critici la adresa behaviorismului lui Skinner
Contribuțiile behaviorismului lui Skinner
Sociobehaviorismul: provocarea cognitivistă
Albert Bandura (1925– )
Teoria social cognitivă
Eficacitatea personală
Modificarea comportamentului
Comentariu
Julian Rotter (1916–)
Procesele cognitive
Locusul controlului
Comentariu
Soarta behaviorismului
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul doisprezece. Psihologia formei (Gestaltpsychologie)
O înțelegere bruscă
Revolta gestaltistă
Mai multă percepție decât întâlnește ochiul
Influențe anterioare asupra psihologiei formei
Zeitgeist-ul în schimbare al fizicii
Fenomenul phi: o provocare pentru psihologia wundtiană
Max Wertheimer (1880–1943)
Kurt Koffka (1886–1941)
Wolfgang Köhler (1887–1967)
Natura revoltei gestaltiste
Principiile gestaltiste ale organizării perceptuale
Studiile gestaltiste despre învățare: capacitatea de înțelegere și capacitatea de gândire a maimuțelor
Din scrierile lor: Text original despre psihologia formei, extras din
Inteligența primatelor (1927) de Wolfgang Köhler
Comentariu
Gândirea productivă la oameni
Izomorfismul
Răspândirea psihologiei formei
Lupta cu behaviorismul
Psihologia formei în Germania nazistă
Teoria câmpului: Kurt Lewin (1890–1947)
Viața lui Lewin
Spațiul vital
Motivație și efectul Zeigarnik
Psihologia socială
Critici la adresa psihologiei formei
Contribuțiile psihologiei formei
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate


Capitolul treisprezece. Psihanaliza: începuturile
Pe urmele mamei
Dezvoltarea psihanalizei
Influențe anterioare asupra psihanalizei
Teoriile despre psihicul inconștient
Primele concepții despre psihopatologie
Influența lui Charles Darwin
Influențe suplimentare
Sigmund Freud (1856–1939) și dezvoltarea psihanalizei
Cazul Annei O.
Bazele sexuale ale nevrozei
Studiile despre isterie
Controversa seducției infantile
Viața sexuală a lui Freud
Apogeul succesului
Din scrierile lor: Text original despre isterie extras din prima conferință a lui Freud de la Clark University, susținută pe 9 septembrie 1909
Psihanaliza ca metodă de tratament
Psihanaliza ca sistem al personalității
Instinctele
Nivelurile personalității
Anxietatea
Stadiile psihosexuale ale dezvoltării personalității
Mecanism și determinism în sistemul lui Freud
Relațiile dintre psihanaliză și psihologie
Validarea științifică a conceptelor psihanalitice
Critici la adresa psihanalizei
Contribuții ale psihanalizei
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate


Capitolul paisprezece. Psihanaliza: după întemeiere
Când viața te trage pe sfoară...
Facțiuni concurente
Neofreudienii și psihologia eului
Anna Freud (1895–1982)
Analiza copiilor
Comentariu
Teoriile relațiilor de obiect
Melanie Klein (1882–1960)
Heinz Kohut (1913–1981)
Carl Jung (1875–1961)
Viața lui Jung
Psihologia analitică
Inconștientul colectiv
Arhetipurile
Introversiunea și extraversiunea
Tipurile psihologice: funcții și atitudini
Comentariu
Teorii psihologice sociale: Zeitgeistul lovește din nou
Alfred Adler (1870–1937)
Viața lui Adler
Psihologia individuală
Sentimentele de inferioritate
Stilul de viață
Puterea creatoare a eului propriu
Ordinea nașterii
Comentariu
Karen Horney (1885–1952)
Viața lui Horney
Dezacordurile cu Freud
Anxietatea fundamentală
Nevoile nevrotice
Imaginea de sine idealizată
Comentariu
Evoluția teoriei personalității: psihologia umanistă
Influențe anterioare asupra psihologiei umaniste
Natura psihologiei umaniste
Abraham Maslow (1908–1970)
Viața lui Maslow
Realizarea de sine
Din scrierile lor: Text original extras di n Motivație și Personalitate (1970) de Abraham Maslow
Comentariu
Carl Rogers (1902–1987)
Viața lui Rogers
Realizarea de sine
Comentariu
Soarta psihologiei umaniste
Psihologia pozitivă
Comentariu
Tradiția psihanalitică în istorie
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate

Capitolul cincisprezece. Evoluții contemporane în psihologie
Campionul de șah se dă bătut în fața unui computer priceput
Școlile de gândire, în perspectivă
Mișcarea cognitivă în psihologie
Influențe anterioare asupra psihologiei cognitive
Zeitgeist în schimbare în fizică
Întemeierea psihologiei cognitive
George Miller (1920– )
Centrul de studii cognitive
Ulric Neisser (1928– )
Metafora calculatorului
Dezvoltarea calculatoarelor moderne
Inteligența artificială
Natura psihologiei cognitive
Neuroștiința cognitivă
Rolul introspecției
Cogniția inconștientă
Cogniția animalelor
Personalitatea animalelor
Statutul actual al psihologiei cognitive
Psihologia evoluționistă
Influențe anterioare asupra psihologiei evoluționiste
Influența sociobiologiei
Statutul actual al psihologiei evoluționiste
Comentariu
Probleme de dezbătut
Lecturi recomandate
Glosar
Bibliografie
Index de nume
Index de termeni