Psihopatologia autorității - Ariane Bilheran

epicentru stock
183 леев

Ariane Bilheran ne invită la o analiză psihologică completă a autorității, de la funcțiile sale indispensabile civilizării, până la manifestările psihopatologice. Sunt aduse în discuție mecanismele specifice prin care diferitele tipuri de autoritate – parentală, infantilă, educațională, instituțională – își îndeplinesc rolul fundamental de a stabili reguli și limite, dar și diferitele tipuri de rebeliune în fața autorității care apar atunci când aceasta este dezumanizată și deturnată de exercițiul puterii. Copilul-rege, delicvența juvenilă, tirania psihică, obediența extremă, hărțuirea și manipularea sunt câteva dintre consecințele patologice discutate pe larg. Psihoterapia, prin travaliul implicit asupra autorității pe care-l presupune, poate schimba aceste efecte prin restabilirea echilibrului interior, inițierea autonomizării și dezvoltării individuale.


Ariane Bilheran este absolventă a Școlii Normale Superioare din Paris, psiholog clinician cu doctorat în psihopatologie, filosof și conferențiar. A scris numeroase lucrări despre psihologia puterii, hărțuire și manipulare.Cuprins

Cuvânt-înainte

Introducere


Capitolul 1 — Istoria și etimologia autorității


1. Originea noțiunii de „autoritate"

Etimologia

Autoritatea, istoria, cunoașterea

Autoritate, putere, violență

Autoritatea și legea


2. Definițiile autorității

Reflecții filosofice

Calitățile și atributele autorității


3. Un concept politic

Exercițiul puterii

O criză politică

Autoritatea și pedagogia

Noile „patologii" ale autorității

Iubit(ă) și temut(ă)


4. Abordarea psihologică

Autoritate, laxism, autoritarism

Autoritate și dominație

Transformările modelului patriarhal

Autoritatea, societatea și modernitatea


Capitolul 2 — Autoritatea infantilă, parentală, educațională

1. Autoritatea parentală

A disciplina și a dresa

Laxismul

Funcția conținătoare și securizantă: limitele

Funcția paternă


2. Autoritatea infantilă

Anxietatea de separare

Complexul Oedip

Copilul-rege

Principiul plăcerii versus principiul realității

Simbolizarea

Sublimarea


3. Autoritatea și instituțiile

Autoritatea profesorală

Conflictele dintre instituții

Bunul material și opera

Promisiunea


Capitolul 3 — Respingerea autorității


1. Autoritatea și interdicțiile

Interdicția și Legea

Limbajul


2. Revolta în fața autorității

Tipuri de rebeliune

Datorie, dorință și nesupunere


3. Delincvența și apelul la autoritate

Delincvența

Violență și simboluri


4. Hoarda

Hoarda primitivă

Hoarda și conducătorul autoritar


Capitolul 4 — Variațiile psihice ale autorității


1. Tirania psihică

Funcțiile tiraniei interne

Masochismul și sadismul

Supraeul

Idealul Eului și identificarea

Subiecți „condiționați" să se supună

Autoritatea și hărțuirea


2. Patologiile autorității

Patologiile tiraniei

Profilul obedienței

Profilul rebelilor


3. Psihologia conducătorului

Actul de conducere și virtuțile aferente

Prostul conducător

Bunul conducător


Capitolul 5 — Preliminarii terapeutice


1. Funcțiile și scopurile vorbirii

Cunoașterea de sine

Simbolizarea terapeutică

Dialectica


2. Funcția cadrului terapeutic

Cadrul spațio-temporal

Interdicțiile

Conștiința morală și religioasă


3. Este terapeutul o autoritate?

„Subiectul-care-se-presupune-că-știe"

Transferul și contratransferul

Concluzii

Bibliografie