Îmblânzirea singurătății. Angoasa de separare în psihanaliză - Jean-Michel Quinodoz

epicentru stock
198 леев

Singurătatea are două fețe: ea poate fi o sfătuitoare letală, însă, atunci când o îmblânzim, singurătatea poate deveni o prietenă extrem de prețioasă. Dar putem oare îmblânzi singurătatea? O putem oare preface într un autentic mijloc de comunicare cu sine și cu celălalt?

În această carte, aș vrea să arăt felul în care poate fi trăită experiența singurătății și cum se poate ea transforma în cadrul experienței psihanalitice, ca și felul în care se realizează tranziția de la un sentiment adesea ostil și deznădăjduit de singurătate înspre o singurătate îmblânzită, temelia încrederii în comunicarea cu sine și cu celălalt.


***


Îmblânzirea singurătății, spune Quinodoz, nu înseamnă că anxietatea este anulată, ci că ea poate fi abordată așa încât poate fi folosită în favoarea vieții.

Roland Jaccard, Le Monde


Jean-Michel Quinodoz este psihanalist cu practică privată și psihiatru consultant la Departamentul de Psihiatrie al Universității din Geneva.CuprinsPrefață la ediția Quadrige

Prefață


I. Angoasa de separare în practica psihanalitică


1. Angoasa de separare în fantasmele de transfer

Cele două chipuri ale singurătății

Angoasa de separare: un fenomen universal

Cum se manifestă angoasa de separare?

Între conștient și inconștient

Freud, separarea și pierderea obiectului

Realitatea și fantasma de separare și de pierdere a obiectului

Angoasa de separare în relația dintre analizand și analist

De la practica clinică la diverse teorii


2. Angoasa de separare înțeleasă cu ajutorul unui exemplu clinic

Diversitatea manifestărilor angoasei de separare

Semnificațiile unui acting‑out

Repetarea unui traumatism psihic infantil

Drumul către elaborarea situației oedipiene

Legătura dintre iubire și ură în cadrul ambivalenței

Revenirea angoasei de separare odată cu apropierea sfârșitului analizei

Să fii tu însuți și să tolerezi singurătatea


3. Perspective pentru interpretarea angoasei de separare

Separarea și diferențierea

A diferenția pentru a uni

Angoasa de separare și travaliul de doliu

Ce pierdem și ce câștigăm

La intersecția dintre relația narcisică și relația de obiect

Angoasa de separare și tulburările narcisiceII. Locul angoasei de separare în teoriile psihanalitice

4. Freud, angoasa de separare și de pierdere a obiectului

1/ SEPARAREA ȘI PIERDEREA OBIECTULUI ÎN PRIMELE SCRIERI FREUDIENE

Dependența și neajutorarea copilului

Teama de separare, sursa angoasei la copil

Problema narcisismului primar


2/ DOLIU ȘI MELANCOLIE (1917 [1915]/2010)

Introiecția obiectului pierdut

Ambiguități în textele freudiene

Eul-subiect este cel care critică obiectul, și nu invers

De unde vine sadismul Supraeului?

Clivajul Eului și negarea realității ca forme de apărare împotriva pierderii obiectului

Un exemplu transferențial de introiecție a obiectului pierdut și de întoarcere a urii împotriva sinelui


3/ INHIBIȚIE, SIMPTOM, ANGOASĂ (1926)

Freud și Traumatismul nașterii de O. Rank

Angoasa, reacție a Eului la pericolul pe care îl presupune pierderea obiectului

Pericolele se schimbă în funcție de momentele vieții

Situația traumatică repetată, rememorată, așteptată

Relația dintre pericolul extern și pericolul intern

Afectele de angoasă, de durere și de doliu

Clivajul Eului, cea de-a treia teorie a angoasei la Freud

Influența exercitată de Inhibiție, simptom, angoasă


5. Punctul de vedere al lui Melanie Klein și al continuatorilor săi referitor la angoasa de separare și de pierdere a obiectului


1/ ANGOASA DE SEPARARE ȘI DE PIERDERE A OBIECTULUI LA MELANIE KLEIN

Separarea și pierderea obiectului în poziția paranoid-schizoidă și în poziția depresivă

Forma de apărare maniacală

Realitatea externă și realitatea psihică

Separare și pierdere în dezvoltarea infantilă

Interpretarea în situația analitică

Narcisismul, identificarea proiectivă și invidia


2/ H. ROSENFELD: IDENTIFICAREA PROIECTIVĂ ȘI STRUCTURA NARCISICĂ

Identificarea proiectivă și invidia, surse de confuzie Eu–obiect

Narcisismul libidinal și narcisismul distructiv


3/ H. SEGAL: NARCISISMUL, DIFERENȚIEREA EU–OBIECT ȘI SIMBOLIZAREA

Narcisismul, expresie a pulsiunii de moarte

Pierderea obiectului și formarea simbolului

Implicațiile clinice ale investigațiilor realizate de H. Rosenfeld și H. Segal


4/ W.R. BION: VICISITUDINILE RELAȚIEI CONȚINĂTOR–CONȚINUT

Identificarea proiectivă ca mijloc de comunicare

„Capacitatea de reverie"

Vicisitudinile relației conținător–conținut

Consecințele în plan clinic


5/ D. MELTZER: PROCESUL PSIHANALITIC ȘI ANGOASA DE SEPARARE

Identificarea proiectivă și ciclurile analitice

Etapele procesului psihanalitic

Masturbarea anală și angoasa de separare

Identificarea adezivă

Întoarcere la conceptul de narcisism primar?


6. Locul angoasei de separare și de pierdere a obiectului în celelalte principale teorii psihanalitice


1/ W.R.D. FAIRBAIRN: DEPENDENȚE ȘI ANGOASE DE DIFERENȚIERE

Libidoul în căutarea obiectelor

Rolul angoasei de separare în psihopatologie


2/ D.W.WINNICOTT: „HOLDING" (SUSȚINERE) ȘI TULBURĂRI ALE DEZVOLTĂRII EMOȚIONALE PRIMITIVE

Angoasele precoce și carența îngrijirilor materne

Holding (susținerea) și situația analitică

Să regresezi ca să progresezi


3/ ANNA FREUD ȘI RENÉ A. SPITZ: STADIILE DE DEZVOLTARE ȘI ANGOASA DE SEPARARE

A. Freud: Consecințele angoasei de separare asupra dezvoltării

René A. Spitz: Psihopatologia separării și a pierderii reale a obiectului


4/ M. MAHLER: CONCEPTUL DE SEPARARE–INDIVIDUARE

Nașterea psihologică

Incapacitatea de a se separa: psihoza simbiotică

Procesul de separare-individuare în practica psihanalitică


5/ HEINZ KOHUT: SEPARARE ȘI „WORKING THROUGH" (PERLABORARE) ÎN TULBURĂRILE NARCISICE

Separările și mobilizarea transferului idealizant

O teorie psihanalitică solipsistă?


6/ CONCEPTELE DE ATAȘAMENT ȘI DE PIERDERE LA J. BOWLBY

O încercare de sinteză și de reevaluare

O concepție mai mult biologică decât psihanalitică

Provocarea lui J. Bowlby: un impuls pentru psihanaliști


III. Puncte de vedere tehnice

7. Interpretările transferențiale ale angoasei de separare

În funcție de ce teorie trebuie să interpretăm?

Utilitatea interpretării angoasei de separare

De la universul unui analizand la altul

Transferul, o situație totală

Un moment privilegiat pentru interpretarea transferului

Rolul identificării proiective

Un exemplu clinic: cum regăsim „firul roșu" rupt de angoasa de separare

În microcosmosul ședinței

Durata lungă: o concepție a procesului psihanalitic

Pierderea obiectului real și elaborarea doliului în cadrul transferului


8. Durerea psihică și transferul negativ

Ura transferențială față de obiectul iubit

O provocare pentru contratransfer

Interpretarea pozitivului ascuns în spatele negativului

Prezența obiectului, sursă a durerii psihice

Angoasa de separare, un sindrom?

Reacția terapeutică negativă și angoasa de separare

Problematica traumei psihice infantile

Un exemplu de compulsie la repetiție a unei situații traumatice


9. Acting‑out-ul și angoasa de separare

Raporturi strânse

Acting‑out-urile legate de separare în practica clinică

Acting‑out-ul în căutarea unui conținător psihic

Separări, orarii și onorarii


10. Cadrul psihanalitic și funcția conținătoare

Condițiile experienței psihanalitice

Cadrul psihanalitic și relația conținător–conținut


IV. Îmblânzirea singurătății


11. Terminarea analizei și angoasa de separare

Sfârșitul analizei la Freud

Principalele modele de terminare a analizei

Terminarea analizei și doliul

Un criteriu pentru terminarea analizei

Angoasa de separare și analiza interminabilă


12. Capacitatea de a fi singur, portanța și integrarea vieții psihice

Îmblânzirea singurătății

Introiecția obiectului bun, fundamentul integrării

Transferul, partea psihotică și partea nepsihotică a personalității

Un exemplu de sentiment de integrare

De la angoasa de separare la portanță

Rezultatul unui echilibru dinamic

Să devii tu însuți și să fii responsabil de tine

Identificarea introiectivă cu un obiect bun și conținător

Portanța, spațiul și timpul

Dimensionalitate și triangulare oedipiană

Visul, portanța și contratransferul


13. Perspectivă de ansamblu și concluzii

De ce am scris această carte

Liniile directoare ale lucrării

De la angoasa de separare la singurătatea îmblânzită

Bibliografie