Opere Complete. vol. 17, Dezvoltarea personalităţii - C.G. Jung

epicentru stock
198 леев

Pentru cititorul celor şase volume ale seriei de Opere Complete ale lui Jung publicate deja de Editura Trei, prezentul volum, cel de-al XVII-lea, poate părea surprinzător. În timp ce volumele anterioare aveau un caracter marcat teoretic — principalele contribuţii psihanalitice şi psihologice ale lui Jung, respectiv teoria arhetipurilor şi teoria tipurilor psihologice, sunt conţinute în primul şi cel de-al şaselea volum —, Dezvoltarea personalităţii are un pronunţat caracter practic. Domeniul ales este cel al dezvoltării personale prin educaţie. Ca expresie a preocupării sale, Jung participă la mai multe congrese internaţionale pentru educaţie, unde îşi expune ideile legate de importanţa psihologiei analitice pentru dezvoltarea personală.

În contextul mai larg al mişcării psihanalitice, interesul descoperitorului inconştientului colectiv pentru problemele pedagogiei nu constituie o excepţie. Dimpotrivă, constatând că rădăcinile nevrozei adultului se află în disfuncţiile relaţionărilor (educative) intrafamiliale din copilărie, psihanaliştii perioadei începuturilor au considerat pe bună dreptate că profilaxia printr-o educaţie modificată în sens permisiv este preferabilă terapiei corective ulterioare. La Jung, perspectiva este mai generală, mai puţin specializată.

Vasile Dem Zamfirescu


„… Este instituţia iniţierilor sau a consacrărilor virile; la vârsta pubertăţii, adolescentul este dus în casa bărbaţilor sau într-un alt loc de consacrare, unde este sistematic înstrăinat de familie. Totodată este iniţiat în tainele religioase şi este situat într-o lume complet nouă, nu doar în ce priveşte relaţiile cu totul noi, dar şi ca o personalitate nouă, devenită un «quasi modo genitus». Iniţierea este adesea legată de tot felul de torturi, nu rareori de circumcizie şi altele asemenea. Obiceiurile sunt fără îndoială străvechi şi au lăsat urme în inconştientul nostru, la fel ca multe alte trăiri primitive. Ele au devenit aproape un mecanism instinctiv, aşa încât şi fără o necesitate exterioară se reproduc mereu de la sine, ca în cazul «botezului studenţesc» sau în consacrările studenţilor americani care îl depăşesc pe acesta. Ele sunt îngropate în inconştient ca o imagine primordială, ca un «arhetip», cum spune Augustin."

C.G. Jung


Cuprins:

Aplicaţii ale psihologiei analitice (Vasile Dem. Zamfirescu)

I Despre conflictele sufletului infantil

Prefaţă la ediţia a doua
Prefaţă la ediţia a treia
Prefaţă la ediţia a patra
Addenda

II Introducere la Frances G. Wickes

Analiza sufletului infantil

III Importanţa psihologiei analitice pentru educaţie

IV Psihologia analitică şi educaţia

Prefaţă la ediţia a treia

V Copilul dotat
VI Importanţa inconştientului pentru educaţia individuală
VII Privitor la devenirea personalităţii
VIII Căsnicia ca relaţie psihologică


ANEXE

Bibliografie
Indice de nume
Indice de termeni