Psihoterapia existenţială - Irvin D. Yalom

epicentru stock

În centrul psihoterapiei existenţiale: grijile fundamentale ale omului


Cele patru «griji fundamentale ale omului» – moartea, libertatea, izolarea existenţială şi lipsa de sens – se află în centrul psihoterapiei existenţiale care a fost şi continuă să fie practicată în multe forme şi în multe situaţii, pe tot globul.


În acest tratat, Irvin Yalom examinează semnificaţia fiecărei griji existenţiale şi tipurile de conflict care iau naştere din întâlnirea omului cu ele. Bazându-se pe experienţa clinică, cercetarea empirică şi marea literatură, Yalom arată cum fiecare dintre aceste preocupări se manifestă în cadrul personalităţii şi psihopatologiei, şi cum tratamentul psihoterapeutic poate beneficia în urma cunoaşterii lor.


Cartea oferă clinicianului o paradigmă care să îi permită să înţeleagă numeroase date clinice şi să formuleze o strategie terapeutică sistematică. Scrisă cu înţelepciune, sensibilitate, erudiţie şi eleganţă, Psihoterapia existenţială se adresează atât psihoterapeuţilor în formare şi clinicienilor cu experienţă, cât şi tuturor celor interesaţi de comportamentul uman.Irvin D. Yalom este unul dintre cei mai cunoscuţi psihoterapeuţi contemporani. Profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universităţii Stanford, a primit şapte premii pentru contribuţ iile sale în domeniul psihoterapiei. A scris numeroase lucrări dedicate psihoterapiei de grup şi psihoterapiei individuale, dintre care, la editura Trei, au apărut: Călăul dragostei, Tratat de psihoterapie de grup, Cu fiecare zi mai aproape.


Cuprins:Mulţumiri


Introducere

Psihoterapia existenţială: o terapie dinamică

Orientarea existenţială: stranie, dar ciudat de familiară

Domeniul psihoterapiei existenţiale

Psihoterapia existenţială și comunitatea academică


Moartea

Viaţa, moartea și angoasa

Interdependenţa viaţă-moarte

Moarte și angoasă

Neglijarea morţii în teoria și practica psihoterapeutică

Freud: angoasă fără moarte

Conceptul morţii la copii

Caracterul pervaziv al îngrijorărilor copiilor legate de moarte

Conceptul morţii: stadii ale dezvoltării

Angoasa de moarte și dezvoltarea psihopatologiei

Educaţia copiilor cu privire la moarte

Moartea și psihopatologia

Angoasa de moarte: o paradigmă psihopatologică

Statutul special

Salvatorul suprem

Către o perspectivă integrată asupra psihopatologiei

Schizofrenia și frica de moarte

O paradigmă existenţială a psihopatologiei: date empirice

Moartea și psihoterapia

Moartea ca situaţie-limită

Moartea ca principală sursă de angoasă

Probleme de psihoterapie

Satisfacţia vieţii și angoasa de moarte: un început pentru terapie

Desensibilizarea la moarte


Libertatea

Responsabilitatea

Responsabilitatea în calitate de grijă existenţială

Evitarea responsabilităţii: manifestări clinice

Asumarea responsabilităţii și psihoterapia

Con?tientizarea responsabilităţii în stil american sau cum să îţi iei viaţa în mâini, mobilizezi, să îţi urmărești interesul și să reușești

Responsabilitate și psihoterapie: date empirice

Limitele responsabilităţii

Maladia fizică

Responsabilitate și vinovăţie existenţială

Voinţa

Către o înţelegere clinică a voinţei: Rank, Farber și May

Voinţa și activitatea clinică

Dorinţa

Decizie – Alegere

Trecutul și viitorul în psihoterapie


Izolarea

Izolarea existenţială

Ce este izolarea existenţială?

Izolare și relaţionare

Izolarea existenţială și psihopatologia interpersonală

Izolarea existenţială și psihoterapia

Un ghid de înţelegere a relaţiilor interpersonale

Confruntarea pacientului cu izolarea

Izolarea și întâlnirea pacient–terapeut


Lipsa de sens

Lipsa de sens

Problema sensului

Sensul vieţii

Pierderea sensului: implicaţii clinice

Cercetarea clinică

Lipsa de sens și psihoterapia

De ce avem nevoie de sens?

Strategii psihoterapeutice


Epilog

Note