Caligrafie „Tangled thoughts” de Alex Codimschii

epicentru stock
350 леев

GÂNDURI ÎNCURCATE 
Lucrare caligrafică imprimată pe hârtie manuală în tiraj limitat.
Vă prezint lucrarea care are ca element de bază un stâlp înconjurat de cabluri, înclinat sub greutatea acestora. În viziunea mea, este un simbol puternic și actual pentru că în fiecare zi suntem copleşiţi de un flux enorm de informație vizuală, digitală etc., care ne influențează și ne deformează personalitatea. Toate chat-urile, rețelele sociale, publicitatea ne sustrag atenția de la cele mai importante lucruri, încurcându-ne și încâlcindu-ne gândurile și comunicarea. Ele intră în viața noastră ca nişte păianjeni, acoperindu-ne conștiința cu ceaţă și neclaritate, astfel devine complicat să ne focusăm, să gândim clar, să trăim... 

СПУТАННЫЕ МЫСЛИ
Каллиграфическая работа напечатанная на бумаге ручного литья ограниченным тиражом. 

Перед Вами работа, в основе которой лежит образ телеграфного столба, обвитого проводами, склонившегося и покосившегося под их тяжестью. Для меня это очень символичный образ, так как каждый день на нас сваливается огромный поток информации, зрительной, цифровой и т.д., влияя на нас, деформируя наше Я. Все эти чаты, соцсети, реклама только отвлекают нас от того, что по-настоящему важно, и мешают нам ясно мыслить и общаться. Они подобно паукам проникают в нашу жизнь, спутывают наши мысли, затуманивают наше сознание, мешают сосредоточиться, мешают чётко мыслить, мешают жить...

TANGLED THOUGHTS

Calligraphic work printed on hand-crafted paper.  Limited Edition 

This is a work based on the image of a telegraph pole, entwined with wires, bent and loped under their weight. For me, this is a very symbolic image, since every day a huge flow of information, visual, digital, etc. is cast upon us, influencing us, deforming our I.  All these chats, social networks, ads only distract us from what is really important, and make it hard for us to think and communicate clearly. They, like spiders, penetrate our life, confuse our thoughts, cloud our consciousness, interfere with concentration, interfere with clear thinking, interfere with life ...