Calendar „The Dreamers”

epicentru stock
350 леев
Acesta este un calendar istoric, în care diferite generații de moldoveni și-au reunit imaginile din copilărie pentru a se uni într-un singur proiect documentar numit „Visătorii”. Este un calendar unic de tip tear-off conceput din amintirile a 250 de persoane, cu fotografii de epocă (și noi) combinate cu citate. 

Alcătuit din 370 de pagini, calendar de masă, hârtie ecologica cretată.This is a historical calendar, where different generations of moldovans brought together their childhood pictures to unite in one documentary project called "Dreamers". It is a unique tear-off calendar designed by 250 people, with vintage and new photos combined with quotes.

Made of 370 pages, table calendar, ecological chalk paper.

Это исторический календарь, в котором разные поколения молдаван собрали свои детские образы, чтобы объединить их в единый документальный проект под названием «Мечтатели». Это уникальный отрывной календарь, разработанный 250 людьми, со старинными и новыми фотографиями в сочетании с цитатами. 

Изготовлен из 370 страниц, настольного календаря, экологической мелованной бумаги.