face2face Pre-intermediate Student's Book with DVD

epicentru stock
epicentru id 9781108733359
369 леев
200 леев

Cartea pre-intermediară a studenților oferă 80 de ore de material didactic de bază, care poate fi extins la 120 de ore cu includerea resurselor fotocopiabile în Cartea profesorului (cu DVD-ul profesorului). Vocabularului și gramaticii li se acordă o importanță egală și există un accent clar pe îmbunătățirea abilităților de ascultare și vorbire ale elevilor în situații sociale.


The Pre-intermediate Student's Book provides 80 hours of core teaching material, which can be extended to 120 hours with the inclusion of the photocopiable resources in the Teacher's Book (with Teacher's DVD). Vocabulary and Grammar are given equal importance and there is a clear focus on improving student's listening and speaking skills in social situations.


ISBN: 9781108733359

English Type: British English

CEF Level: B1

Publication date: October 2019