Credeam că e problemă la capitolul site-uri românești doar, vedeam scrierea cu î din i și mi se ridica părul pe amintirile dihaniilor, când am văzut în lista cărților de la Baroque Books această carte, „Cînd plouă mă numesc altfel”, la început s-au trezit și dihaniile din amintiri, mai apoi am văzut că a scris Horia Roman Patapievici pe coperta a patra și cum e un intelectual de a cărui recomandare să asculți (chiar dacă Ioan T. Morar e amicul său), am ascultat și am comandat cartea, când a venit cartea am deschis-o și din acel moment am înțeles că faptul de a o comanda și mai apoi de a o deschide nu a fost o greșeală. 


Editată superbisim, cu supracopertă și tipărită pe hârtie calitativă (puțin spus), cu ilustrații de mai mare admirația, realizate de Octavian Mardale (zis OM); cartea lui Ioan T. Morar se impune abia după aparențele de religiozitate pe care le demască descrierea lui Horia Roman Patapievici și într-o măsură, ilustrația de pe copertă, în stil bizantin abstract. 


Ultimul costum


În mine dospeşte

ca o drojdie a singurătății

ca un drapel zdrenţuit

ca o candelă la mîna a doua

moartea mea

(ne-am născut în acelaşi pat)


cînd mă voi stinge

ea se va aprinde

în toate felinarele oraşului

în toate versurile mele

în ultimul costum

care îmi stătea bine

într-un anunt gratuit

din ziarul local


apoi şi moartea mea

va fi singură


să scrii înseamnă să fii

ca un mesaj cioplit în interiorul

unei pietre

ca o inimă transportată

cu elicopterul

în lada frigorifică

între întunericul donatorului

şi celălalt întuneric


„Umorist irezistibil și izvor inepuizabil de poante în viața civilă, Ioan T. Morar își dezvăluie în poezie fondul fundamentral melancolic, care, spre deosebire de al altor nostalgici sau sentimentali, e la el profund religios. 

O religiozitate care pleacă din Noul Testament, dar e bîntuită de o vocație a Vechiului Testament, în care caută mereu, orientat de o afinitate electivă autoscopică, să îşi împlînte rădăcinile. Sensibilitatea lui e vechi-religioasă: ea cîntă sau meditează sau se tînguiește într-o limbă de care pare uneori uimit, pentru că e modernă, și în care se simte bine tocmai pentru că, față de lume și istorie, îi permite să se poată simți atît de rău. E în poezia lui o dezamăgire față de decădere, timp, pierdere şi alungare, care ne sună în urechi şi rămîne în inimă, prin frumusețea versurilor, ca o formă încăpățânată de speranță, speranța în revenirea lucrurilor pe care le-am pierdut atunci cînd cel care ne-ar fi putut mîntui a hotărît să se facă invizibil. Un memorabil vers de-al său spune: ,,Îmbătrînim în oglinzi diferite/ scriem pe hîrtii pe care / vor scrie și alții/ «Ceea ce știm nu ne face mai fericiți / decît ceea ce nu ştim»". Fondul religios, de permanentă referință, și gustul pentru poanta inspirată dau la Ioan T. Morar o poezie sensibilă ca un instrument prin care şi sensibilitatea noastră îşi poate cînta reveriile şi amărăciunile. (H.R. Patapievici) - se poate citi și Humanity Resurse Patapievici
Tort

Cînd sufli

în lumînările

unei vîrste,

aduci întunericul

mai aproape

de tine"


Trecutul e o iederă


În spatele casei e o trapă

un tunel prin care ajungi în copilărie

noapte de noapte

să-ngropi încă o dată

tot ce ai fost

acolo a rămas învelită în frunze

partea întunecată din fiecare cuvînt


„trecutul e o prăvălie

unde mai poți cumpăra pe caiet”

trecutul e o vrabie

un tren

un vas de sînge înfundat

de care se miră doctorii

trecutul e o lacrimă

în care

voi continua să trăiesc


trecutul e o iederă care dă înapoi

coboară pe lîngă fereastra luminată

se întoarce-n pămînt

se prelinge

în semințele de iederă 

pe care le-am cumpărat pe caiet

cu numele nostru învelit în frunze


apoi am trăit gloria primei mângâieri

și ai spus:

„venele mele 

sînt o iederă care doare

inima mea a fost a unui copil”


Ai plecat cu un tren întâmplător

într-o direcție întîmplătoare

În spatele casei nu mai e nimic 

Dar nu le pot spune asta: 

Am scris versuri care nu încap pe sub ușă.

 

O poezie a căutărilor permanente și a regăsirilor frecvente – deoarece nu există poem fără o trimitere, fără un link la un alt poem, al altui autor, din o cu totul altă carte; e, dacă vreți, o modalitatea de a-ți aduce aportul la nemurirea poeziei în general. 


Poezie nu se face spunând cum

Nimic mai fragil

decît comparațiile

Scriu despre moarte

ca și cînd

a scrie

înseamnă a scăpa


ca și cînd

ca și cînd 

scriu deci mă compar


scriind despre moarte 

sîbt asemeni

bătrînului leu

care a trecut

mîndru

de sute de ori

prin luminișul

unde bea apă


luminișul 

în care va fi împușcat

(în poezie ar trebui să scape)”

Tu nu

Am stat şi am plâns în valea

dintre două religii:

mi-au promis

că voi scăpa

,,moartea va fi o barcă"

moartea va fi un fluviu" 


am plîns ca şi cînd aş fi aflat adevărul:

şi am făcut din inima mea

o gumă de şters

amintiri despre tine

întîi ochii

apoi zîmbetul tău

plecarea ta

cînd am depus jurămîntul

scrisorile netrimise din valiza de lemn


te-am pierdut în poziţie de drepți


a venit înserarea

ne-au dat arme

ne-au dat merinde

plicuri şi timbre pentru

tristeţile civile

(numele tău deja era şters)

„iubirea va fi o barcă”

„iubirea va fi un fluviu”


Nu-mi mai amintesc de tine 

aveam o țară, o datorie

eram încorporat într-un soldat

pe care au scris numele meu

părul mi l-au măturat

cu al celorlalți

în curtea unității militare


am plîns în poziție de drepți:

apoi

în ultima încăpere

am alcătuit o lumină

din ceea ce mi-am amintit: 

o barcă

un fluviu

tu nu”

Cartea e o intermitență de dialoguri cu sinez cu moarte, cu cartea și chiar și cu alt cărți; unde o replică e o reproducere din alți autori, o farsă, pe alocuri un truism pus în ghilimele și astfel pierzându-și calitatea de truism și după ele parantezele în care își înscrie acordul sau dezacordul, farsa finală sau continuitatea acesteia, el - poetul.

„sîngele e la fel de sărat

ca lacrima”

(știam)

*

„imagini hrănindu-se cu alte imagini”

(toți au spus asta)

*

„ca o lebădă cîntînd

(ea știe urmarea)

Ca un zeu care sîngerează

(nu sunt sigur)

Ca un așternut care-și amintește de tine

(nu sunt singurul) 

*

„Lumea e un imens înăuntru”//

(adevărul e un leu

lăsat singur în întuneric

– și nu îl căutați)


Acum că v-am vorbit despre această carte, mă duc să mor

de dragul ei.


librar Victor Fală