Arta de a vinde arta

În stoc

S.N. Behrman
Colecţia savoir-vivre
Traducere: Teodora Nicolau
Ilustraţia copertei: Cristiana Radu
135 x 210 mm; 248 pp.
Broşată cu clape
ISBN 978-606-93227-8-9


S.N. Behrman (1893-1973), fiu de băcan, a studiat artele teatrale la Harvard și la Columbia University. Înainte de a avea succes ca dramaturg, a lucrat la The New York Times, pentru rubrica Răspunsuri la întrebările cititorilor, dar a fost dat afară după ce s-a descoperit că răspundea la propriile sale nedu­meriri, deoarece tot el era cel care punea întrebările.

S I M P L U   Ş I   B R I L I A N T :   D U V E E N !
C U   I D E E A   L U I   S I M P L Ă   Ş I   B R I L I A N T Ă :
E U R O P A   A V E A   A R T Ă   Ş I   A M E R I C A   A V E A   B A N I .

Duveen, a opta minune a celor șapte arte, un maestru al gustului și al culturii secolului XX. Inventatorul nemuririi prin artă, cel mai mare vizionar și dealer de artă al tuturor timpurilor, a gândit National Gallery din  Washington încă înainte de a exista o singură colecție, din momentul în care i-a venit marea idee: să educe gusturile celor bogați. Și a inventat o nouă specie umană: viitorii donatori de artă. Oameni putred de bogați, cărora le putea vinde celebre lucrări de artă, și care, la rândul lor, își cumpărau astfel cu generozitate și nemurirea, devenind la momentul potrivit donatori. O nouă specie umană, care a dat naștere unor noi așezări: muzeele!

P O V E S T E A   C E L U I   M A I   S P E C T A C U L O S   D E A L E R   D E   A R T Ă
A L   T U T U R O R   T I M P U R I L O R .

Constable, Gainsborough, Botticelli, Goya, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Lippi, Rafael, Perugino, Giorgione, Vermeer, van Dyck, Reynolds, sute şi sute de capodopere au luat drumul Americii și au rafinat un continent.

I S T O R I A   M A R I L O R   C O L E C Ț I I   D E   A R T Ă ,   D E S Ă V Â R Ș I T
D E   S P I R I T U A L Ă   Ș I   C U M P L I T   D E   O N E S T Ă .