Vin și divin

În stoc

Jean-Robert Pitte
Colecţia : in vino veritas
Traducere: Ines Hristea
Revizie şi adaptare şi de specialitate: Cătălin Păduraru
Ilustraţia copertei: Onisim Colta
135 x 210 mm; 128 pp.
Broşată cu clape
ISBN 973-606-8564-98-2

Jean-Robert Pitte este președinte al Academiei Vinului din Franța și președinte al Societății de Geografie, membru al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice.
Din 2003 până în 2008 a fost preşedintele Universităţii Paris-Sorbona.
De la Istoria peisajului francez până la Bordeaux-Bourgogne – pasiunile rivale, el realizează de treizeci de ani o amplă cercetare asupra geografiei gastronomiei și vinului.

S E D U C Ă T O R ,   M A L I Ț I O S ,
A R T I Z A N   A L   P L Ă C E R I I ,   D A R   Ș I   A L   E X C E S U L U I ,
R O D   A L   P Ă M Â N T U L U I   R E V E N D I C A T   D E   V I A Ț Ă

Cultul vinului și marile religii oglindite în artă și în literatură: în Simpozionul grec sau Dionysos în mijlocul podgoriilor, redat pe o amforă din Villa Giulia de la Roma, în textele lui Euripide (considerate o prefigurare a euharistiei hristice), în Beția lui Noe din Geneză și în Cetatea lui Dumnezeu a Fericitului Augustin.

Nunta din Cana Galileii oferă un alt episod în care apa se transformă în vin, o fascinantă istorie cu ecouri până în râurile de vin din Paradisul lui Allah, celebrate de sufistul Omar Ibn al-Farid.

Cărțile sacre și ritualurile marilor religii ale lumii s-au aflat dintotdeauna într-o relație strânsă cu vinul. Euforia deschide accesul spre divinitate, doar musulmanii trebuie să aștepte să ajungă în Paradis pentru a se bucura de binefacerile ei. Vin, bere, sake, pulque, vin de palmier – în centrul cultelor animiste, politeiste, creștine sau budiste.