Academic Writing Skills 3 Student's Book

În stoc

Un curs de scriere de eseuri în trei volume pentru studenți în engleza americană.

Academic Writing Skills 3 examinează componente specifice ale scrierii academice, cum ar fi evitarea erorilor logice, sintezarea și îmbunătățirea clarității frazelor. Este potrivit pentru studenții avansați care trebuie să dezvolte anumite abilități de scriere și analitică pentru a termina sarcinile de scriere academică.


A three-volume essay writing course for students in American English.

Academic Writing Skills 3 looks at the specific components of academic writing, such as avoiding logical fallacies, and synthesizing and improving the clarity of sentences. It is appropriate for advanced writing students needing to develop specific writing and analytical skills to complete academic writing tasks.